Termeni si Condiți

Condiții Generale

Utilizarea acestui site implică acceptarea Termenilor și Condițiilor de mai jos. Zaharia Firuta PFA își rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment și în orice mod. Aceste modificări vor avea efect imediat ce sunt introduse în acest document. Din acest motiv, vă invităm să citiți acest document în mod regulat. Dacă, în orice moment, nu mai acceptați pe deplin prevederile acestui document, nu mai puteți utiliza acest site web. Orice utilizare a acestui site web sau a serviciilor sale va fi considerată o acceptare a termenilor și condițiilor conținute în acest document.

This website is accessible to the public at www.ennababyshoes.com and is referred to in this document as „www.ennababyshoes.com”. It is a product of Zaharia Firuta PFA, hereinafter referred to as „EnnaBabyShoes”. All rights to copy, reproduce, and distribute in any form are reserved and owned by EnnaBabyShoes, in accordance with the laws in force in Romania.

Zaharia Firuta PFA și www.ennababyshoes.com nu pot fi considerate responsabile pentru modul în care un utilizator al site-ului utilizează în orice fel informațiile prezentate pe acest site. www.ennababyshoes.com și Zaharia Firuta PFA nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru orice daună, cauzată direct sau indirect, pentru orice lipsă de profit direct sau indirect (inclusiv, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea afacerii, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau întreruperii utilizării informațiilor și serviciilor furnizate de site. www.ennababyshoes.com.

EnnaBabyShoes și www.ennababyshoes.com nu pot garanta că sistemele de calculatoare sau programele software utilizate pentru afișarea sau transmiterea informațiilor de pe/ de pe www.ennababyshoes.com sau în orice altă formă nu conțin viruși sau alte secvențe distructive de cod sau alte proprietăți distructive, deoarece aceste sisteme și software-uri nu sunt realizate de noi și nici nu sunt sub controlul EnnaBabyShoes sau www.ennababyshoes.com, dar EnnaBabyShoes și www.ennababyshoes.com vor depune toate eforturile pentru a se asigura că aceste sisteme de calculatoare și software-uri utilizate nu conțin viruși sau alte secvențe distructive de cod sau proprietăți distructive.

Fiecare utilizator al www.ennababyshoes.com este de acord, la cererea Zahariei Firuta PFA, să exonereze www.ennababyshoes.com și Zaharia Firuta PFA de orice răspundere pentru orice acțiuni legale sau extrajudiciare și să acopere costurile judecătorești și orice alte cheltuieli care pot apărea ca rezultat al încălcării de către utilizator a termenilor din acest document.

Proprietate intelectuală

Prin utilizarea acestui site, recunoașteți faptul că www.ennababyshoes.com și toate serviciile și produsele oferite sau comercializate prin intermediul acestuia au fost dezvoltate, compilat, pregătite, verificate, selectate și aranjate de către Zaharia Firuta PFA și alte organizații și persoane, prin utilizarea metodologiilor care implică o consumație semnificativă de efort, timp și bani și că acestea constituie proprietatea intelectuală a Zaharia Firuta PFA și a altor organizații sau persoane (după caz).

Conținutul și designul www.ennababyshoes.com, precum și orice alt material legat de www.ennababyshoes.com trimis prin e-mail sau furnizat în orice alt mod (de exemplu: ghiduri, articole, design) aparțin Zaharia Firuta PFA și colaboratorilor (unde este expres specificat) și sunt protejate de legile privind proprietatea intelectuală. Cu excepția cazului în care este menționat expres în acest document, copierea, utilizarea sau reproducerea conținutului și designului www.ennababyshoes.com fără acordul prealabil scris al Zaharia Firuta PFA este interzisă. Este interzis în orice caz utilizarea numelui www.ennababyshoes.com sau EnnaBabyShoes sau a oricăror derivații care fac referire la numele www.ennababyshoes.com sau EnnaBabyShoes fără aprobarea prealabilă în scris a Zaharia Firuta PFA.

Orice persoană fizică sau juridică poate contacta www.ennababyshoes.com și poate trimite idei, sugestii sau materiale de orice fel, în limitele reglementărilor legale în vigoare. Prin trimiterea oricărei informații sau idei către www.ennababyshoes.com sau Zaharia Firuta PFA, recunoașteți dreptul integral, permanent și irevocabil al lui Zaharia Firuta PFA de a modifica și utiliza acea informație în orice mod considerat util sau necesar, inclusiv pentru dezvoltarea și comercializarea de noi produse sau servicii bazate pe această informație.

A-ti luat la cunostinta că nu aveti dreptul să revendicati nicio compensație pentru astfel de idei sau sugestii.

tilizarea conținutului „ennababyshoes.com”

Este interzisă utilizarea www.ennababyshoes.com, a serviciilor și produselor oferite sau comercializate prin intermediul acestuia în moduri sau în scopuri care contravin regulilor legale în vigoare sau prevederilor acestui document. Fiecare utilizator al www.ennababyshoes.com se angajează să nu utilizeze, să transfere sau să distribuie nicio informație prezentată prin intermediul www.ennababyshoes.com într-un mod care ar putea constitui concurență pentru www.ennababyshoes.com.

Este interzisă copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii derivate complete, precum și orice modalitate de exploatare a site-ului www.ennababyshoes.com, cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și a tipăririi sau descărcării, în scopuri personale și non-comerciale, a anumitor documente sau informații desemnate în mod explicit în acest sens, cu condiția ca toate elementele referitoare la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale acestor documente sau informații să rămână neschimbate.

Conținutul de pe www.ennababyshoes.com poate fi vizualizat doar în scop personal, fără intenție comercială. Dreptul de utilizare a www.ennababyshoes.com:

 • Este individual (aparține doar utilizatorului care accesează www.ennababyshoes.com și nu poate fi transmis în niciun fel unei alte persoane) și neexclusiv.
 • permite obținerea unor materiale realizate de Zaharia Firuta PFA și www.ennababyshoes.com și publicate prin intermediul www.ennababyshoes.com sub formă de documente tipărite sau în alte forme stabilite de Zaharia Firuta PFA și www.ennababyshoes.com. Este interzisă vânzarea acestor materiale în orice formă.
 • Nu este permisă reproducerea, modificarea sau afișarea, precum și participarea la transferul, multiplicarea sau vânzarea materialelor realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea, în orice formă, în întregime sau în parte, a conținutului de pe www.ennababyshoes.com. Excepțiile sunt cazurile în care Zaharia Firuta PFA acordă unui beneficiar desemnat, în scris și sub anumite condiții expres specificate, un drept explicit în acest sens. Pentru a solicita un astfel de drept, contactați Zaharia Firuta PFA utilizând informațiile afișate pe pagina de contact.

Informații cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Informațiile referitoare la Operatorul de Date și persoana delegată (proxy) pentru datele personale.

Datele personale ale participanților vor fi prelucrate de:

Zaharia Firuta PFA, cu sediul în Bulevardul Cetatii Nr. 30 Bl. E12 Ap.18, Timis, Timisoara, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. F35/1599/2021, având numărul de CUI: 44977296 (denumită în continuare „Operatorul de date”), va procesa datele personale ale participanților.

Categories of personal data processed:

Operatorul de date va colecta de la participanți următoarele categorii de date personale:

 • Detalii de contact: nume, prenume, telefon mobil, adresă de e-mail, adresă.
 • Detalii de plată: cont bancar, numele deținătorului contului bancar;

Scopul prelucrării

Datele personale ale participanților la program vor fi prelucrate de către Operatorul de Date prin intermediul Persoanei Delegată (Proxy) în scopul de a:

 • organizarea și desfășurarea de campanii;
 • Asocia produsele si indeplineste obligatiile fiscale si contabile ale operatorului de date.

Baza legală a prelucrării

Datele vor fi procesate pe baza interesului legitim si al consimtamantului, prin acceptarea Regulamentului si a anexelor sale de catre persoana vizata.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele personale colectate de către Operatorul de Date vor fi dezvăluite Reprezentanților Operatorului de Date, precum și autorităților, în cazurile în care Operatorul de Date trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

Drepturile persoanelor vizate

Pentru a asigura un proces de prelucrare corect și transparent, Operatorul de Date asigură cumpărătorilor următoarele drepturi:

 • dreptul de a retrage consimțământul referitor la prelucrare, în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului anterior retragerii acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele personale;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor personale;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor personale;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;
 • dreptul de a te opune prelucrării, cu excepția cazurilor în care prevederile legale dispun altfel;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pe acest website, pot fi organizate promoții în care desemnarea câștigătorilor va fi realizată prin mijloace automate de prelucrare a datelor personale, fără intervenția umană.

Participanții își pot exercita drepturile menționate anterior prin transmiterea unei solicitări scrise, datată, semnată și adresate la adresa Bulevardul Cetatii Nr. 30 Bl. E12 Ap.18, Timiș, Timișoara sau prin trimiterea acesteia la adresa de e-mail [email protected].

Securitatea datelor personale

Operatorul de date se angajează să implementeze măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal ale cumpărătorilor. La evaluarea nivelului adecvat de securitate, se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în mod particular, accidental sau ilegal, prin distrugere, pierdere, modificare, dezvăluire neautorizată sau acces neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Operatorul de date are dreptul de a modifica acest articol la Regulament in orice moment, doar daca sunt descoperite masuri mai eficiente pentru a proteja si securiza datele personale ale subiectilor de date si fara a afecta drepturile si libertatile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul procesorului de date, respectiv va fi adusa la cunostinta cumparatorilor prin aceleasi mijloace prin care au fost informati cu privire la Regulament.

Alte prevederi

Datele personale ale participanților la Program vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scroll to Top